Bestuur

BESTUUR

Het bestuur van de Izegem Tribes.


Het bestuur van de Izegem Tribes bestaat uit 15 leden. 5 leden horen tot het kernbestuur, de 9 andere leden tot het algemeen bestuur.


Contact: bestuur@izegemtribes.be


Kernbestuur: Willem Demuynck, Ine Provoost, Philippe Mekeirle, Patricia Vroman, Guy Verscheure. 

Algemeen bestuur: Caroline Deleu, Annelies Breye, Nette Vlieghe, Olivier Beck, Thibault Demasure, Bram Ghewy, Ivan, Hubert, Johan Vroman & Stijn Callewaert.


Niet op de foto:

Caroline Deleu: Ledenadministratie en materiaalverantwoordelijke
    izegemtribes_leden@outlook.be

Bram Ghewy: Spelersverantwoordelijke en vertrouwenspersoon
    bram.ghewy@paulig.com

Stijn Callewaert: Medische staff
    stijn.cal@gmail.com

Ivan & Hubert: Materiaalverantwoordelijken

Willem Demunyck

Voorzitter

Ine Provoost

Vice-voorzitter

Philippe Mekeirle


Penningmeester


Patricia Vroman

Secretaris

Olivier Beck

Headcoach
Coach Seniors
Merchandising 
izegemtribesshop@gmail.com

coaches@izegemtribes.be

Annelies Breye


Social Events

events@izegemtribes.be

Thibault Demasure

Coach U16

coaches@izegemtribes.be

Nette Vlieghe

Recruiting
Social media

recruitment@izegemtribes.be

Johan Vroman


Catering